Idrettsfag Vg3 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg3

Valgfrie programfag

 • Breddeidrett
 • Toppidrett
 • Friluftsliv 1, også for studiespesialiserende elever
 • Matematikk, se tilbud under studiespesialiserende, realfag (3.år)

Felles programfag

 • Aktivitetslære 3 (Vi lærer å seile på Bunnefjorden - og på Finse er utfordringen å overnatte i snøhuler)
 • Treningslære 2
 • Idrett og samfunn
 • Treningsledelse 2+3

Fellesfag

 • Norsk
 • Historie
 • Religion og etikk

 

Eventuelt nytt fag dette året er:

Friluftsliv

Roald Amundsens visjon er å forske og utforske, vi satser derfor på faget friluftsliv. Dette faget har tradisjonelt vært en del av måten å leve på i Norge, og er en sentral del av den nasjonale kulturen. Friluftsliv er viktig for nordmenns aktivitetsvaner og er for mange en vei til bedre helse og høyere livskvalitet.

Det å være ute i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider ønsker vi at skal bidra til kjennskap til naturen, og forståelse av hvor viktig det er å ta vare på den. Elevene lærer om bærekraftig utvikling og om hvordan en kan videreutvikle friluftslivet på en naturvennlig måte. Opplæringen skal også utvikle evnen til omsorg og forpliktende samarbeid, som er forutsetninger for positive opplevelser sammen med andre. Ved Roald Amundsen vil personlig utvikling ved å styrke evnen til å mestre utfordringer og gi muligheter til å flytte grenser være sentral.

Naturopplevelse er selve kjernen i friluftsliv, og opplevelsesbasert læring er derfor sentralt. Praksis, refleksjonsnotater og vurdering av egen utvikling skal bidra til å oppfylle formålet med programfaget.

Ved Roald Amundsen opplever elevene vinterfjellet i Rondane, kanotur i Fjorda-området og flere fagdager med naturen som klasserom. 

Videre studier etter videregående

På samordna opptak, https://sok.samordnaopptak.no/studier, kan du se hvilke inntakskrav og hvilke studier som krever generell og spesiell studiekompetanse.

Send gjerne en mail til avdelingsleder for idrett om du ønsker mer informasjon.

Kontaktperson

Wilhelm Egeland

Avdelingsleder realfag og idrett

E-post Wilhelm.Egeland@roaldamundsen.vgs.no