Idrettsfag Vg1 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg1

Valgfrie programfag

  • Bredde- eller toppidrett*
  • Toppidrett for studiespesialiserende elever

 Felles programfag

  • Aktivitetslære 1 (Vi drar på herlig kanotur hvor reisemålet er Vannsjø - og sykkeltur i Nordmarkas fantastiske natur)
  • Treningslære 1

Fellesfag

  • Norsk
  • Engelsk
  • Fremmedspråk**
  • Naturfag
  • Matematikk, 1P eller 1T***

* ved starten av vg1 skal elevene velge mellom breddeidrett eller toppidrett. Du vil få god veiledning av faglærere og trener før du tar ditt endelige valg.

**du kan velge mellom tysk, fransk, spansk eller russisk.

***ved starten av vg1 skal elevene også velge mellom teoretisk matematikk, 1T eller praktisk matematikk, 1P. Du vil også her få god veiledning av faglærere før du tar ditt endelige valg. Det er også ønskelig med et tett samarbeid med foresatte før matematikkvalget.

Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen tilbyr Roald Amundsen språket tysk som gjennomgående språkfag i vg1, vg2 og vg3.

Breddeidrett

Vi opplever at i dagens ungdomskultur finner vi tradisjonelle idretter sammen med nyere og mer moderne idretter og aktiviteter. Dette faget er et tilbud til elever som ønsker allsidig aktivitet der de kan utfolde seg i flere forskjellige idretter. Ved Roald Amundsen vil eleven oppleve å få økt egen selvtillit og selvfølelse og gi innsikt i betydningen av å være i god fysisk form. Vi ønsker gjennom breddeidrettsfaget å utvikle og bidra til å utdanne aktive og bevisste ungdommer til ressurspersoner i lokale idrettsmiljøer. Aktivitetene hos oss bidrar også til opplevelse og samhold i fellesskap med andre.

Toppidrett

Unge idrettsutøvere som ønsker å satse på målrettet og systematisk trening innen konkurranseidrett, skal gis muligheter til det mener vi. Elever som ønsker å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt skal få til dette hos oss. Lærerne på Roald Amundsen ønsker å bidra til å utvikle den enkelte elevs selvtillit og vilje til å satse på seg selv og egen idrett. Vi samarbeider tett med elevens trenere slik at treningsprogram, konkurranser og skole skal oppleves håndterbart.

Med systematisk og målrettet trening for å øke prestasjonsevnen innebærer også bevisstgjøring om verdier, holdninger og hvilke krav til livsstil og atferd som stilles til en toppidrettsutøver.

Aktivitetslære

Arbeidet med idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv skal legge grunnlag for prestasjonsutvikling, allsidig praktisk dyktighet og funksjonell kroppsbruk, og gi muligheter til å utvikle skapende og kreative evner. Dette faget inneholder flere friluftslivsaktiviteter som vi ønsker å gjennomføre slik at elevene både gjennom samarbeid og fellesskap opplever samspillet mellom mennesket og naturen. Turene legger også til rette for at hver enkelt elev hos oss skal få utviklet egne evner til å ta ansvar, vise omsorg for andre og verdsette andres innsats.

Treningslære

Kompetansen eleven får i aktivitetslære er nært knyttet til treningslære. Elevene ved Roald Amundsen vil utvikle ferdigheter og kunnskaper om ulike aktiviteter og treningsformer i miljøkategoriene hall, barmark, vann og snø. Dette faget integrerer praksis og teori. På vår idrettslinje bruker vi dette faget for å utfordre eleven til å bruke kunnskap i ulike situasjoner, løse problemer og planlegge, gjennomføre og evaluere trening og idrettslig aktivitet.

Send gjerne en mail til avdelingsleder for idrett om du ønsker mer informasjon.

Kontaktperson

Wilhelm Egeland

Avdelingsleder realfag og idrett

E-post Wilhelm.Egeland@roaldamundsen.vgs.no