Realfag Vg2

Med realfag har du muligheter til å studere og jobbe med alt fra mennesker, helse og medisin til energi, miljø, robotikk eller romfart. Realfag byr med andre ord på et hav av spennende muligheter. Ikke minst gir det anledning til å gjøre det som er til beste for deg og meg, samfunnet og kloden vi bor på.

Multipliser dine muligheter


Er du nysgjerrig og strukturert? Motiveres du av å utforske og å søke svar på store og små utfordringer? En verden i endring krever gode realister som kan ta del i å forme fremtidens løsninger og menneskers hverdag. Høres dette spennende ut kan realfag være riktig for deg. Realistene kommer til å stå stødig i kampen om de viktigste arbeidsplassene, de finnes i nesten alle områder i samfunnet. Med realfag multipliserer du dine muligheter.

 


Vi tilbyr:

  • Biologi
  • Fysikk
  • Kjemi
  • Matematikk (realfagsmatematikk, samfunnsfaglig matematikk)
  • Informasjonsteknologi

 

Valgfrie programfag

Du kan velge ett fag fra eget programområde eller fra programområde språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg tilbyr skolen toppidrett.

  • Les mer om utdanningsprogrammet Studiespesialisering på vilbli.no
  • Se læreplaner for utdanningsprogrammet Studiespesialisering, programområde Realfag Vg2 på udir.no