Realfag Vg3

Fellesfag

  • Norsk
  • Historie
  • Religion og etikk
  • Kroppsøving

Roald Amundsen tilbyr fordypning i følgende realfag:

Biologi 2, Fysikk 2, Kjemi 2, Informasjonsteknologi 2, Matematikk - både R2 og S2.

Våre realfagselever bemerker seg både i Abels matematikkonkurranse, Fysikk- og Kjemi-OL. Vi er også blitt trukket ut til å delta i TIMSS advanced.

Vi oppmuntrer våre elever til å velge friluftsliv som valgfag i Vg3. Se tilbudet om faget under utdanningsprogram, idrettsfag (3.år).

Tilleggspoeng

Det gis inntil 4 tilleggspoeng for realfag (realfagspoeng) i Kunnskapsløftet. Alle realfagene gir 0,5 poeng, bortsett fra Matematikk R2 og Fysikk 2 som gir 1,0 poeng.

Videre studier i realfag

På samordna opptak, https://sok.samordnaopptak.no/studier, kan du se hvilke inntakskrav og hvilke studier som krever spesiell studiekompetanse.

Send gjerne en mail til avdelingsleder i realfag om du ønsker mer informasjon.