Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 [Hopp til innhold]

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

På Vg2/Vg3 må elever som velger dette programområdet, ha minst to fag innenfor programområdet over to år. Alle programfag for språk, samfunnsfag og økonomi er femtimersfag.

Fagene i dette programområdet gir deg innsikt i aktuelle områder som politikk, næringsliv og hvordan samfunnet vårt fungerer. Du får også et godt grunnlag for videre studier innen en rekke fagområder ved høyskoler og universiteter.

Norge er et lite språksamfunn. Gode ferdigheter i fremmedspråk er av avgjørende betydning for et internasjonalt næringsliv, høyere utdanning og forskning, for reiseliv og opphold i utlandet. I dag får vi verden inn i hjemmet via fjernsyn og internett, og språk er viktig for å forstå medie- og kulturytringer i andre land.

Engelsk

Internasjonal engelsk (Vg2)

Samfunnsfaglig engelsk (Vg3)

Markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse 1 (Vg2)

Markedsføring og ledelse 2 (Vg3)

Næringslivsøkonomi

Økonomistyring (Vg2/Vg3)

Økonomi og ledelse (Vg3)

Politikk, individ og samfunn

Sosiologi og sosialantropologi (Vg2/Vg3)

Politikk og menneskerettigheter (Vg3)

Rettslære

Rettslære 1 (Vg2)

Rettslære 2 (Vg3, krever ikke Rettslære 1)

I tillegg til to programfag innen programområdet språk, samfunnsfag, økonomi kan du velge et fag fra annet programområde (for eksempel idrettsfag eller realfag)