Studiespesialisering Vg1 [Hopp til innhold]

Studiespesialisering Vg1

Fellesfag

  • Norsk
  • Samfunnsfag
  • Geografi
  • Engelsk
  • Fremmedspråk*
  • Naturfag
  • Matematikk, 1P eller 1T**
  • Kroppsøving

*du kan velge mellom tysk, fransk, spansk eller russisk.

**ved starten av vg1 skal elevene velge mellom teoretisk matematikk, 1T eller praktisk matematikk, 1P. Du vil få god veiledning av både faglærere, studieleder og avdelingsleder før du tar ditt endelige valg. Det er også ønskelig med et tett samarbeid med foresatte før matematikkvalget.

Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen tilbyr Roald Amundsen språket tysk som gjennomgående språkfag i vg1, vg2 og vg3.

Kontaktpersoner

Kristin Loen Larsen

Avdelingsleder samfunnsfag og engelsk

E-post Kristin.Loen.Larsen@roaldamundsen.vgs.no

Wilhelm Egeland

Avdelingsleder realfag og idrett

E-post Wilhelm.Egeland@roaldamundsen.vgs.no