Skal du begynne på videregående skole til høsten?

Slik er det å være elev på Roald Amundsen

Som elev hos oss vil du aller først oppleve vårt fokus på å sikrestille et godt miljø. Vi vil at elever skal føle seg trygge hos oss og bruker derfor tid og ressurser på å ha ulike miljøskapende tilbud for elevene ved skolestart.

Når det gjelder undervisningen er vi opptatt av å variere undervisningsformen og å benytte ulike former for vurderingssituasjoner slik at alle får mulighet til å vise hva de kan. Vi satser på digitale ferdigheter og tilbyr elever og lærere verktøy som både er effektive og motiverende.

Dette sier våre elever

Det elevene oftest peker på er fordelen med at det er en skole med kort reisevei og med mange venner fra ungdomsskolen som medelever. Dette gjør at overgangen fra ungdomsskole til videregående går så smidig som mulig. Mange nevner også at det er enklere å drive idretten sin i lokalmiljøet når det går mindre tid i å forflytte seg i hverdagen.

Dette sier miljørarbeider og rådgivere

Vi er svært oppmerksomme på effekten av alt presset som dagens ungdom utsettes for. Vi jobber tett på enkeltelever for å bidra til at de bruker ressurser på det som er viktig for å sikre en god skolegang og ikke minst sørge for at elevene får utnyttet sitt potensial. Vi  hjelper elever med å foreta fagvalg i tråd med evner, interesser og utdanningsønsker. I tillegg er det viktig å fokusere på å utvikle elevenes sosiale kompetanse, der likeverd, respekt og medbestemmelse er verdier vi er opptatt av. 

Å tenke på elevens vei etter videregående skole er noe vi motiveres veldig av, sier sosialpedagogisk rådgiver Tine Jordbrek

Gode resultater - trygge rammer

Resultater kommer når trygge rammer ligger i bunnen. Som elev hos oss vil du oppleve nærhet til lærere, ledelse, miljøarbeider, helsesykepleier, psykolog og rådgivere. Det fine med å være en realtivt liten skole er nettopp det at alt er så oversiktlig og enkelt å forholde seg til. Skolen leverer gode resultater. Det er langsiktig godt arbeid utført i hjemmene og fra ungdomsskolene. I tillegg ser vi at de resultatene elevene tilegner seg gjennom tiden hos oss også betyr at vi videreutikler elevene til å møte fremtidens krav. Vi gleder oss over gode resultater og er ydmyke over å få lov til å ha så mange flotte elever på vår skole. Vi er stolte av alle som en.

Nysgjerrig på hva skolen har å tilby?

Som 10.klassing er du velkommen til å ta kontakt med oss for en samtale om hva skolen kan tilby deg som elev. Send gjerne en epost og avtalt tid for samtale eller et skolebesøk. Foresatte kan også gjerne ta kontakt med oss.

Epost: taranl@roaldamundsen.vgs.no eller telefon 66 99 69 33

 

Les gjerne vårt plusstilbud for Vg1 elever:

SSP med entreprenørskap - for deg som er kreativ
SSP med toppidrett - for deg som er aktiv idrettsutøver

 

Velkommen til oss!

Foto: RA vgs

 

Kontaktperson

Taran Leifson

E-post taranl@viken.no